หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 

 

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

เรื่อง     การประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่านตำบล

**********************************************************

         ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่  459/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554   นั้น  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก   ได้ประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ  โดยคณะกรรมการได้มีมติที่ประชุม  ให้ผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานการนำเสนอผลงาน ในวันที่  4 พฤศจิกายน  2554  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ และเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในระหว่างวันที่  7-8 พฤศจิกายน 2554  เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป ประกาศผลการประเมิน ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2554

                                                                                      (นายสีเมือง   สิ่งสิน)

                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

 

 

 ************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

เรื่อง     รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่านตำบล

**********************************************************

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ได้ออกคำสั่ง อบต.นาผือ ที่ 459 /2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ลงวันที่  17  ตุลาคม 2554   นั้น  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก   ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก    รายชื่อตามลำดับต่อไปนี้

 

1.      นางละมุด  วีระวงศ์   ได้คะแนนร้อยละ  91.32  คะแนน
2.      นางสมคิด  วงศ์นาม  ได้คะแนนร้อยละ  90.77  คะแนน

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                         ประกาศ  ณ  วันที่   11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554

 

 

                                                                                    (นายสีเมือง   สิ่งสิน)

                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สรุปผลการจัดจ้างรายเดือนธันวาคม 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สรุปผลการจัดจ้างรายเดือนพฤษจิกายน 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สรุปผลการจัดจ้างรายเดือนตุลาคม 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สรุปผลการจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สรุปผลการจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สรุปผลการจัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สรุปผลการจัดจ้างรายเดือนมกราคม 2559
ประกาศองค์ฏารบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 4 ตัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองสองห้อง ตำบลนาผือ อ.เมือง จ.อำนาจฯ

หน้าที่ [1] 2 3 4 >>

 
     
 
Protect The King ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd