“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเด่น เน้นวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล สู่อาเซียนอย่างภาคภูมิ”

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

ที่นี่..ตำบลนาผือ

 • 1 ฝ่ายห้วยละโอง

 • 2 วัดภูกระแต

 • 3 วัดนาผือ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • 1 ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน : OTOP น้ำผึ้ง

 • 2 ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน : ปุ๋ยชีวภาพ ม.11

 • 3 ผลิตผลทางการเกษตร : นาข้าว

 • 4 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 1

 • 5 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 2

 • 6 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 3

 • 7 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 4

 • 8 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 5

 • 9 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 6

 • 10 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 7

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.นาผือ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000010
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000010
คน
icon
เดือนนี้
0000288
คน
icon
ปีนี้
0002335
คน
icon
ทั้งหมด
0005851
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest