ออกบริการซ่อมระบบน้ำประปา หมู่ 8

ออกบริการซ่อมระบบน้ำประปา หมู่ 8

 

วันนี้ (28 ม.ค. 63) นายสมปอง สมขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประปา กองช่างอบต.นาผือ ออกบริการซ่อมระบบน้ำประปา หมู่ 8 ตำบลนาผือ เพื่อบริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ

Share on Line
Share on Pinterest