อบต.นาผือ จัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี 2563

อบต.นาผือ จัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี 2563

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาผือ จัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ โดยมีนายสมปอง สมขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมจับฉลากผู้โชคดี มอบของขวัญ ของรางวัลพิเศษให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมในงาน

โดยมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรุ่นอายุ 7-12 ปี การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาผือและโรงเรียนในเขตตำบลนาผือ ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้มากมาย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลนาผือ ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไปตลอดชีวิต โดยได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนของขวัญและของรางวัลต่างๆ จากผู้บริหาร พนักงาน ห้างร้านและหน่วยงานต่างๆ มอบให้แก่เด็กที่มาร่วมงานวนครั้งนี้กว่า 700 คน
คมกริช วงษ์โสภา จพง.ประชาสัมพันธ์ - ภาพ/รายงาน

Share on Line
Share on Pinterest