ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายหลี ตะนะสอน - นานายประเสริฐ สู่เสน บ้านหนองเตาเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

Share on Line
Share on Pinterest