ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก จากนานางปิตินันท์ บุญจริง - นานายหลี ตะนะสอน บ้านหนองเตาเหล็ก ม.5 ตำบลนาผือ

Share on Line
Share on Pinterest