ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายหลี ตะนะสอน - นานายประเสริฐ สู่เสน บ้านหนองเตาเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

Share on Line
Share on Pinterest