ประการองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวพาราแอสฟัลต์คอนกรีต จากถนนชยางกูร - สามแยกหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสวาสดิ์ หมู่ที่ 9 ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest