ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 1

ลำดับที่ 1 นายช่วย  เข็มพันธ์ การศึกษา ป.4 ที่อยู่ 41 ม.1 บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการหาปลา

ลำดับที่ 2 นายสุวินชัย  สีวะกุล การศึกษา ป.4 ที่อยู่ 1 ม.1 บ.นาผือ  ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านโฆษก

ลำดับที่ 3 นายสุบิน พระสุรักษ์  การศึกษา ป.4 ที่อยู่ 60 ม.1 บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการจักสาน

ลำดับที่ 4 นางเลื่อน  สีฟ้า การศึกษา ไม่ได้ศึกษา ที่อยู่ 83 ม.1  บ.นาผือ ปราชญ์ด้านการหาเห็ด

ลำดับที่ 5 นายเสวย  นนทพจน์ การศึกษา ป.4 ที่อยู่ 53 ม.1 บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ลำดับที่ 6 นางอ่วม  เรืองวงค์ การศึกษา ป.4   ที่อยู่ 41  ม.1   บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหมอเส้น

ลำดับที่ 7 นางพิสมัย  มีเพียร  การศึกษา ป.4   ที่อยู่   บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการเกษตร

ลำดับที่ 8 นายหอม  วีระวงค์  การศึกษา ป.4   ที่อยู่  117  ม. 1    บ.นาผือ  ตำบลนาผือ  ปราชญ์ด้านการจักสาน การสานไซ

Share on Line
Share on Pinterest