องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2454 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายสมนึก ชัยศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เป็นหัวหน้าทีมประเมิน ทั้งนี้ นายอนุชา ธารรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือให้การต้อนรับและเข้ารับการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทั้ง 5 ด้าน

Share on Line
Share on Pinterest