องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564

21 กรกฎาคม 2564 นายปรีชา ตาทิพย์ นักวิชาการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ครบ 69 พรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีสร้างจิตสำนึกในความหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมี นายสุบิน ทัศบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นายอนุชา ธารรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดดำเนินโครงการฯ มีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณริมถนนด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

Share on Line
Share on Pinterest