ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ศูนย์กักกันโรค(ศูนย์ LQ) และศูนย์พักคอยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019

ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ศูนย์กักกันโรค(ศูนย์ LQ) และศูนย์พักคอยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ศูนย์กักกันโรค(ศูนย์ LQ) และศูนย์พักคอยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 รอส่งตัวรักษาพยาบาล(Community isolation) ตามมาตรการเขตพื้นที่ตำบลนาผือ ทั้งนี้ นายอนุชา ธารรักษ์ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ พร้อมด้วย น.ส.นิภาวรรณ โสภากันฑ์ นว.สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อบต.นาผือ ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียนนาผือโคกกอก โดยได้รับความร่วมมือจาก วัดบ้านโคกกอก รพ.สต.นาผือ ผอ.โรงเรียนนาผือโคกกอก ผู้นำเขตพื้นที่ อสม. พร้อมด้วยชุดจิตอาสาตำบลนาผือ 

Share on Line
Share on Pinterest