องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตพื้นที่ตำบลนาผือ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. #อย่าลืม!!! ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ #เลือกตั้งท้องถิ่น_ร่วมกันใช้สิทธิ์_อย่างสุจริตโปร่งใส

Share on Line
Share on Pinterest