องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา ถนนโคกกอก-นาวัด ตำบลนาผือ
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 0-4554-2071
             : 0-4554-2072
  โทรสาร : 0-4554-2072

Email : admin@naphue.go.th

Share on Line
Share on Pinterest